Windykacja

 

Zadaniem detektywa w czynnościach windykacyjnych jest w szczególności:

- ustalenie majątku dłużnika,

- wykrycie ukrytego majątku,

- dochodów dłużnika, choćby były ukryte w szarej strefie,

- sprawdzenie majątku osób najbliższych i źródeł jego pochodzenia,

- ustalenie czy dłużnik nie wyzbywał się celowo majątku,

 

Windykacja sądowa

 

Przy wsparciu zaprzyjaźnionej kancelarii prawnej prowadzimy czynności egzekucyjne przed sądem, przygotujemy dokumentację procesową, zbierzemy dowody, złożymy pozew we właściwym sądzie. Współpracująca z nami kancelaria prawna reprezentuje Klienta od rozpoczęcia postępowania, po wydanie wyroku (ew. nakazu zapłaty) aż do zakończenia skutecznie egzekucji przez komornika sądowego.

 

Windykacja przedegzekucyjna

 

Po uzyskaniu korzystnego rozstrzygnięcia przed sądem negocjujemy warunki dobrowolnej spłaty zobowiązania, jeżeli nie przynosza oczekiwanego rezultatu to przystępujemy do dalszych czynności przed komornikiem sądowym.

 

Windykacja egzekucyjna

Przygotowujemy wniosek o wszczęcie egzekucji przez komornika, we wniosku należy wskazać majątek, któy będzie stanowił podstawę zaspokojenia. Rolą  detektyw jest wykrycie majątku dłużnika, tak aby egzekucja była skuteczna.

 

Skarga pauliańskia

Jeżeli okazuje się, że dłużnik wyzbył się majątku, tak aby zaspokojenie jego wierzycieli nie było możliwe, przy współpracy z kancelarią prawną przygotujemy materiał do pozwu o skargę pauliańską.

Skarka Pauliańska  jest żądanie uznania danej czynności prawnej (np sprzedaż domu) za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela, którego sytuacja pogorszyła się wskutek tej czynności.

Biuro Detektywistyczne KONTAKT

 

FALCON
Biuro Detektywistyczne
prywatny detektyw Warszawakontakt detektywWarszawa,

ul. Żurawia 43

 

ico 2k tel. 690 549 104

ico 3k
kontakt@prywatnydetektyw.biz

 

 

Copyright © 2013 - FALCON - Biuro Detektywistyczne

realizacja: AsadWeb.pl