Prywatny detektyw - dowody zdrady

 

Podobnie jak w przypadku innych agencji detektywistycznych gromadzenie dowodów zdrady również w naszej agencji to najczęściej wykonywany zakres spraw.

 

Podejmujemy działania na zlecenia zarówno kobiet jak i mężczyzn.

 

Zgłaszają się do nas podejrzewające o zdradę żony, narzeczone chcące sprawdzić wierność swojego chłopaka, a także teściowe które niepokoją się życiem małżeńskim swoich dzieci.

 

Zatrudniają nas także mężowie, narzeczeni chcący sprawdzić wierność sowich żon albo partnerek.

 

Często też rodzice narzeczonych jeszcze przed ślubem chcą ustalić życiorys, zachowania a nawet karalność przyszłej synowej albo zięcia.

 

Co do zasady podejrzenia zleceniodawców w zdecydowanej większości się sprawdzają, oczywiście zdarzają się przypadki niewłaściwych podejrzeć, jednak są one w mniejszości.

 

Czas jaki potrzebuje detektyw do wykrycia i udokumentowania zdrady, wynosi od kilku dni do około 2 tygodni. Oczywiście wszystko zależy od konkretnej sprawy. 

 

Ważne jest aby małżonek Zlecajacy działania detektywowi zachował pełną dyskrecje, w żaden sposób ich nie ujawniał małżonkowi obserwowanemu, nie podejmował pochopnych działań. Najlepsze jest takie zachowanie, które w żaden sposób nie wskazuje na jego podejrzenia. 

 

Ustalenie zdrady statystycznie zajmuje około jednego tygodnia, zgromadzenie dobrego materiału dowodowego około 2 tygodni.  Zdarzają się zsprawy, iż w ciągu kilku godzina naszych działań jesteśmy w stanie potwierdzić podejrzenia Klienta.

 

Zgromadzenie dowodów zdrady, jako dobrego i niepodważalnego materiału dowodowego, na potrzeby postępowania sądowego - wymaga jednak pewnego czasu i nakładu pracy. Należy zgromadzić takie dowody, które z dużym prawdopodobieństwem wskazują na zdradę. Warto również powtórzyć kilkakrotnie czynności aby wykazać pewną ciągłość zachowań osoby obserwowanej, pewien cykl zachowań, trwanie od pewnego czasu związku pozamałżeńskiego itd.

 

 

W toku postępowania sądowego to sąd decyduje o wartości dowodów, ich wiarygodności, oraz mocy dowodowej co do zaistnienia określonych zdarzeń (faktów). Należy pamietać, że materiał dowodowy zgormadzony w sposób sprzeczny z prawem łatwiej podważyć jako niewiarygodny.

 

Gromadzenie dowodów w sposób sprzeczny z prawem może nosić znamiona przestępstwa np. naruszenie miru domowego, naruszenie tajemnicy korespondencji i może też być podstawą do wszczęcia postępowania karnego przeciwko osobie gromadzącej taki materiał. Dlatego należy bardzo ostrożnie prowadzić działania,tak aby nie łamać prawa.

 

Materiał dowodowy najczęściej ma postać zdjęć, nagrań wideo, w zależności od sytuacji i oczekiwań Klienta, załączany jest do pisemnego raportu (sprawozdania) z wykonania usługi detektywistycznej.

 

Często współdziałamy z naszymi Klientami udzielajac im wiedzy eksperckiej, technicznej także wypożyczając im sprzęt nagrywający, monitorujący do własnego prywatnego wykorzystania w celu udowodnienia zdrady.

 

biuro detektywistyczne - rozwody

Biuro Detektywistyczne KONTAKT

 

FALCON
Biuro Detektywistyczne
prywatny detektyw Warszawakontakt detektywWarszawa,

ul. Żurawia 43

 

ico 2k tel. 690 549 104

ico 3k
kontakt@prywatnydetektyw.biz

 

 

Copyright © 2013 - FALCON - Biuro Detektywistyczne

realizacja: AsadWeb.pl